Indicații privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor video, audio și de imagine în cadrul curselor de testare ale Daimler Truck AG pentru cercetarea, dezvoltarea și testarea sistemelor de asistență la rulare, a rulării automate, a funcțiilor de rulare și a altor servicii.

Protecția datelor cu caracter personal este cea mai importantă prioritate a noastră și este luată în considerare în toate procesele noastre de afaceri. În următoarele indicații privind protecția datelor, le oferim persoanelor vizate o prezentare generală a modului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Daimler Truck AG în combinație cu prelucrarea datelor video, audio și de imagine în cadrul proceselor de cercetare, dezvoltare și testare ale Daimler Truck pentru sistemele de asistență la rulare, rularea automată, funcții de rulare și alte servicii. Date cu caracter personal înseamnă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Prin intermediul acestor indicații privind protecția datelor, îi informăm pe cei vizați referitor la tipul, amploarea și scopul prelucrării datelor cu caracter personal și la modul în care utilizăm aceste date în cadrul proceselor de cercetare, dezvoltare și testare menționate mai sus. În plus, le atragem atenția celor vizați asupra drepturilor care la revin cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Cui i se adresează aceste indicații privind protecția datelor?
 2. Cine răspunde de prelucrarea datelor și cui se pot adresa persoanele vizate cu privire la protecția datelor?
 3. De unde provin datele și ce date se prelucrează?
 4. La ce se folosesc datele (scopul prelucrării) și pe ce bază legală (temei juridic) sunt utilizate?
 5. Sunt transmise datele?
 6. Are loc un proces decizional automat?
 7. Cât timp sunt stocate datele?
 8. Care sunt drepturile persoanelor vizate în raport cu Daimler Truck AG?

Prin prezenta, îi informăm pe cei vizați cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în cazul colectării, prelucrării și stocării datelor video, audio și de imagine în și din zonele de trafic publice, precum și – în măsura în care acest lucru este permis de lege – în incintele private ale fabricilor, centrelor de testare și în alte incinte. Aceste date sunt colectate prin intermediul autovehiculelor de testare marcate special ale Daimler Truck AG pentru efectuarea cercetării, dezvoltării și testării în domeniul sistemelor de asistență la rulare, al rulării automate, al funcțiilor de rulare și al altor servicii. Vizați de acestă prelucrare de date sunt cei care se află în apropierea unui autovehicul de testare în timpul desfășurării testării.

Responsabilul cu prelucrarea descrisă în continuare a datelor cu caracter personal (în măsura în care nu se precizează în mod expres un alt responsabil) este:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(subiect: Testare Truck)

HRB 762884

Persoana de contact pentru întrebările privind protecția datelor este responsabilul pentru protecția datelor: 

Responsabil cu protecția datelor la nivel de concern
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germania
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com
(subiect: Testare Truck)

În cadrul proceselor de cercetare, dezvoltare și testare menționate mai sus, autovehiculele de testare marcate se deplasează în zonele de trafic publice, precum și – în măsura în care acest lucru este permis de lege – în incintele private ale fabricilor, centrelor de testare și în alte incinte. Autovehiculele sunt echipate cu sisteme de camere cu diverse direcții de înregistrare, distanțe de focalizare și tehnologii cu senzori, iar uneori dispun și de microfoane externe și alte sisteme de senzori. Aceste sisteme înregistrează, prelucrează și stochează datele video, audio și de imagine din jurul autovehiculului, în scopurile descrise în secțiunea 4 din aceste indicații privind protecția datelor.

Aceste date pot să conțină – de la caz la caz – și următoarele informații cu caracter personal:

 • fețe, alte caracteristici, cum ar fi comportamente și mediul înconjurător ale participanților la trafic și ale altor persoane din jurul autovehiculelor de testare
 • numere de înmatriculare, alte caracteristici, cum ar fi mediul înconjurător al autovehiculelor și alte obiecte din jurul autovehiculelor de testare
 • informații acustice din jurul autovehiculelor de testare
 • date suplimentare de la alte sisteme de senzori (cum ar fi radar, LIDAR), precum poziția GPS și indicele de timp al colectării datelor

Scopurile acestei prelucrări de date sunt cercetarea, dezvoltarea și testarea în domeniile sistemelor de asistență la rulare, rulării automate, funcțiilor de rulare și altor servicii, inclusiv documentația acestor procese și îndeplinirea altor obligații care decurg de aici.

Sistemele de asistență la rulare și funcțiile de rulare servesc deja în autovehiculele din prezent, în special, la sporirea siguranței în trafic, dar și a confortului . În autovehiculele automate și autonome ale viitorului, sistemele tehnice de percepție și gestionare a situațiilor rutiere și de mediu permit acestor vehicule să participe la traficul public într-un mod regulamentar și sigur. Alte servicii permit ca mijloacele de transport, traficul și sistemele de trafic să devină mai sigure, mai eficiente și mai confortabile.

Cercetarea, dezvoltarea și testarea unor astfel de sisteme necesită utilizarea lor în autovehicule de testare în condiții reale de mediu și de trafic – chiar și în zonele de trafic publice – inclusiv colectarea, prelucrarea și stocarea înregistrărilor video, audio și de imagini în timpul și după aceste utilizări. Pe baza acestor materiale, sunt cercetate, dezvoltate și testate sisteme tehnice de percepție și clasificare a participanților la trafic, a autovehiculelor, a infrastructurii și a altor obiecte în contextul situațiilor rutiere și de mediu.

În cadrul prelucrării datelor, persoanele, autovehiculele, alte obiecte și informațiile audio sunt analizate, clasificate și prelucrate ulterior doar ca „obiecte” în contextul situațiilor rutiere și de mediu, deci de exemplu ca „pieton pe partea dreaptă a carosabilului”, „autoturism în intersecție”, „semnal de sirenă în spatele autovehiculului”. Prin urmare, identificarea cu nume sau alte caracteristici personale a persoanelor înregistrate sau atribuirea autovehiculelor sau obiectelor înregistrate unor astfel de persoane identificate nu este nici necesară, nici prevăzută în cadrul prelucrărilor efectuate, fiind de cele mai multe ori chiar imposibilă. Totuși, având în vedere faptul că datele brute constau în materiale video, audio și imagini, posibilitatea de identificare și identificarea persoanelor nu pot fi excluse.

Principalul temei juridic al prelucrării este „Protejarea intereselor legitime” conform art. 6 alin. 1 prop.1 lit. f din RGPD. Aici interesul legitim al Daimler Truck AG este desfășurarea cercetării, dezvoltării și testării sistemelor de asistență la rulare, a rulării automate, a funcțiilor de rulare și a altor servicii.

Interesele incompatibile, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate nu prevalează deoarece o identificare după nume sau alte caracteristici personale a indivizilor vizați nu este nici necesară, nici prevăzută, fiind de cele mai multe ori chiar imposibilă. De asemenea, sunt implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura o prelucrare a datelor corespunzătoare din punct de vedere al protecției datelor.

Compania Daimler Truck AG transmite aceste date către parteneri, operatori sau terți doar în limitele scopului prelucrării, în conformitate cu reglementările de protecție a datelor. Transmiterea are loc doar în măsura în care este permisă pe baza prevederilor legale și/sau la solicitarea autorităților sau a instanțelor de judecată ori dacă interesul legitim include terții respectivi.

Categoriile de destinatari, către care pot fi trimise datele în contextul acestei prelucrări, sunt în principal :

 • parteneri din cadrul grupului și externi ai Daimler Truck AG în cadrul proceselor de cercetare și dezvoltare
 • furnizori în cadrul proceselor de cercetare și dezvoltare
 • alți operatori (în particular, prestatori de servicii IT, cum ar fi prestatori de servicii de procesare/analiză a datelor)

În măsura în care, în cadrul proceselor de cercetare, dezvoltare și testare sau a prelucrării ulterioare, are loc transmiterea către destinatari din state terțe, acest lucru se produce doar cu prezentarea unei decizii de adecvare conform art. 45 din RGPD, pe baza garanțiilor adecvate în sensul art. 46 din RGPD sau dacă este permis prin alte reglementări.

Nu se iau decizii automate în cazuri individuale și nu se realizează profiluri în sensul art. 22 din RGPD.

Datele video, audio și imaginile sunt prelucrate și stocate atât cât este necesar pentru procesele de cercetare, dezvoltare și testare menționate mai sus. Dacă de la caz la caz, există un temei juridic derivat sau un interes legitim suplimentar pentru continuarea stocării și a prelucrării (de exemplu, pentru documentarea corespunzătoare a proceselor specificate, pentru îndeplinirea obligațiilor legale de păstrare sau respectarea altor dispoziții legale), datele vor fi stocate mai mult timp.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, persoanele vizate au următoarele drepturi. Vă rugăm să aveți în vedere și indicațiile speciale relevante, cu privire la exercitarea și limitările acestor drepturi în cadrul prelucrării descrise aici.

Indicații speciale privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate:
În acest caz este vorba despre o „prelucrare care nu necesită identificarea persoanei vizate” conform art. 11 din RGPD. Pe lângă datele video, audio și imaginile înregistrate, nu se procesează, în general, caracteristici suplimentare de identificare a persoanelor vizate.

De la caz la caz, pentru exercitarea și îndeplinire drepturilor celor vizați, va fi nevoie adesea de informații suplimentare de la cei vizați, în special LOCUL și DATA, pentru care aceștia ar fi fost afectați de prelucrare (cu alte cuvinte, când și unde v-ați aflat concret în preajma autovehiculelor de testare). Aceste informații suplimentare pot fi necesare pentru a se stabili dacă o persoană a fost vizată de prelucrarea datelor și pentru a putea îndeplini efectiv drepturile menționate în continuare, cum ar fi informare, ștergere etc.

 • Dreptul la informare: Persoanele vizate au dreptul să ceară să fie informați dacă datele lor cu caracter personal sunt prelucrate de noi. În măsura în care se procesează date, persoanele vizate au dreptul să fie informate referitor la aceste date și la metodele de prelucrare, conform art. 15 din RGPD.
 • Dreptul la rectificarea datelor incorecte: Persoanele vizate au dreptul să ne solicite rectificarea datelor cu caracter personal. De regulă, acest drept se poate aplica doar prin ștergere, în cazul datelor video, audio și de imagini.
 • Dreptul la ștergerea datelor: Persoanele vizate au dreptul să ne ceară ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoanele vizate au dreptul să solicite restricționarea prelucrării datelor lor.
 • Dreptul de a sesiza autoritățile de supraveghere: Persoanele vizate au dreptul de a sesiza o autoritate de supraveghere, de exemplu autoritatea de protecție a datelor responsabilă de locul de reședință, locul de muncă sau locul posibilei încălcării a prevederilor de protecție a datelor.
 • Dreptul la opoziție: Persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor.

Observații speciale privind limitarea drepturilor persoanelor vizate:
Precizăm faptul că, în contextul acestei prelucrări, drepturile persoanelor vizate conform art. 15 (dreptul la informare), art. 16 (dreptul la rectificare), art. 17 (dreptul la ștergere), art. 18 (dreptul la restricționarea prelucrării) și art. 21 (dreptul de a se opune) din RGPD pot face obiectul unor limitări suplimentare speciale. Limitările speciale se aplică atunci când, în cazuri specifice, exercitarea și îndeplinirea acestor drepturi ar putea face imposibilă sau dificilă îndeplinirea scopurilor de cercetare, limitarea fiind necesară pentru atingerea acestor scopuri. Această limitare specială și condițiile ei au la bază, în principal, art. 89 din RGPD coroborat cu art. 27 din Legea germană privind protecția datelor și art. 17 din RGPD..

Dacă sunteți vizați de prelucrarea de date descrisă aici și doriți să vă exercitați drepturile sau doriți mai multe informații, contactați-ne:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(subiect: Testare Truck)